معرفی مهارت های ما


چرا باید ما را انتخاب کنید؟

معمولا در طول عمر یک انسان حداقل یک بار به دادگاه مراجعه می نماید، که اغلب با قوانین آشنایی چندانی ندارد این امر سبب گردیده است تا هویت وکیل رسمی دادگستری شکل گیرد ، عدم اطلاع از قوانین موجود اجتماعی ، اقتصادی ، مذهبی ،اداری ، تجاری و ... امری دیگر در به وجود آمدن هویت یک وکیل یا نماینده محسوب میگردد.

سایت khanoomvakil.ir  با توجه به مقتضیات قانونی ، فرهنگی ، عرفی در جامعه با اشراف به تمام مسائل حقوقی ذیل در صدد آگاهی رسانی و کاهش هزینه های افراد بر آمده است 

 1. حقوق خصوصی

  ۱.متون حقوق به زبان فرانسه وانگلیسی
  ۲.حقوق مدنی
  ۳.حقوق تجارت
  ۴.آیین دادرسی مدنی
  ۵.متون فقه

 2. حقوق جزاوجرم شناسی

  ۱.متون حقوق فرانسه وانگلیسی
  ۲.متون فقه
  ۳.حقوق جزای عمومی
  ۴.حقوق جزای اختصاصی
  ۵‌.آیین دادرسی کیفری

 3. حقوق بین الملل

  ۱.متون حقوق فرانسه وانگلیسی
  ۲.حقوق بیت الملل عمومی
  ۳.حقوق اساسی
  ۴.حقوق مدنی تعهدات
  ۵.حقوق بین الملل خصوصی

 4. حقوق عمومی

  ۱.متون حقوق فرانسه انگلیسی
  ۲.حقوق بین الملل عمومی
  ۳.حقوق اداری
  ۴.حقوق اساسی

 5. حقوق بشر

  ۱.متون حقوقی
  ۲.بین الملل عمومی
  ۳.حقوق اساسی
  ۴.حقوق مدنی (تعهدات)
  ۵.حقوق جزا وایین دادرسی کیفری
  ۶.سازمانهای بین المللی

 6. حقوق تجاری اقتصادی بین المللی

  ۱.متون حقوقی
  ۲.حقوق تجارت
  ۳.متون فقه
  ۴.حقوق مدنی
  ۵.حقوق بین الملل خصوصی

 7. حقوق نفت وگاز

  ۱.متون حقوقی
  ۲.حقوق مدنی
  ۳.حقوق تجارت
  ۴.حقوق بین الملل عمومی
  ۵.حقوق بین الملل خصوصی

 8. حقوق مالکیت فکری

  ۱.متون حقوقی
  ۲.حقوق مدنی
  ۳.حقوق تجارت
  ۴.متون فقه

 9. حقوق محیط زیست

  ۱.متون فقه
  ۲.جزای اختصاصی
  ۳.بین الملل عمومی
  ۴.حقوق اداری

 10. حقوق اقتصادی

  ۱.متون حقوقی
  ۲‌حقوق مدنی
  ۳‌حقوق تجارت
  ۴.آیین دادرسی مدنی
  ۵.‌متون فقه

 11. حقوق خانواده

  ۱.متون حقوقی
  ۲.متون فقه
  ۳.آیین دادرسی کیفری
  ۴.حقوق جزاوآیین دادرسی کیفری
  ۵.اصول فقه
  ۶.حقوق مدنی (اشخاص،وصیت،ارث)
  ۷.آیین دادرسی مدنی(دعاوی خانوادگی)

 12. حقوق تجارت بین الملل

  ۱.متون حقوقی
  ۲.حقوق مدنی
  ۳.حقوق تجارت
  ۴.حقوق بین الملل عمومی
  ۵.حقوق بین الملل خصوصی

 13. حقوق معارف اسلامی

  ۱.متون حقوقی
  ۲.متون فقه
  ۳.حقوق جزا وآیین دادرسی کیفری
  ۴.اصول فقه
  ۵.حقوق مدنی(اشخاص،وصیت،ارث)
  ۶.آیین دادرسی مدنی
  ۷.دعاوی خانوادگی

 14. حقوق تجارت اقتصادی بین المللی

  ۱.متون حقوق فرانسه،انگلیس
  ۲.حقوق تجارت
  ۳.متون فقه
  ۴.حقوق مدنی تعهدات
  ۵.حقوق بین الملل خصوصی

 15. حقوق سردفتری

  ۱.متون حقوق فرانسه انگلیس
  ۲.حقوق مدنی
  ۳.حقوق تجارت
  ۴.آیین دادرسی مدنی
  ۵.متون فقه

 16. حقوق ثبت اسناد واملاک

  ۱.متون حقوقی
  ۲.حقوق مدنی
  ۳حقوق تجارت
  ۴.آیین دادرسی مدنی
  ۵.متون فقه

 17. حقوق اسنادوقراردادهای تجاری

  ۱.متون حقوقی
  ۲.حقوق مدنی
  ۳حقوق تجارت
  ۴.آیین دادرسی مدنی
  ۵.متون فقه

 18. حقوق حمل ونقل

  ۱.متون حقوقی
  ۲.حقوق مدنی
  ۳حقوق تجارت
  ۴.آیین دادرسی مدنی
  ۵.متون فقه

 19. فقه وحقوق اسلامی

  ۱.متون حقوقی
  ۲.حقوق مدنی
  ۳حقوق تجارت
  ۴.آیین دادرسی مدنی
  ۵.متون فقه

 20. فقه وحقوق خصوصی

  ۱.متون حقوقی
  ۲.حقوق مدنی
  ۳حقوق تجارت
  ۴.آیین دادرسی مدنی
  ۵.متون فقه

 21. حقوق کیفری اطفال ونوجوانان

  ۱.متون حقوق
  ۲.متون فقه
  ۳.حقوق جزای عمومی
  ۴.حقوق جزای اختصاصی
  ۵.آیین دادرسی کیفری

 22. مدیریت اصلاح وکیفرهای قضایی

  ۱.متون حقوق
  ۲.متون فقه
  ۳.حقوق جزای عمومی
  ۴.حقوق جزای اختصاصی
  ۵.آیین دادرسی کیفری

 23. فقه وحقوق جزا

  ۱.متون حقوقی
  ۲.متون فقه
  ۳.حقوق جزای عمومی
  ۴.حقوق جزای اختصاصی
  ۵.آیین دادرسی کیفری

 24. مدیریت نظارت وبازرسی

  ۱.متون حقوقی
  ۲.متون فقه
  ۳.حقوق بین الملل عمومی
  ۴.حقوق اساسی

 25. مدیریت دادگستری

  ۱‌.متون حقوقی
  ۲.متون فقه
  ۳.حقوق بین الملل عمومی
  ۴.حقوق اداری
  ۵.حقوق اساسی

 26. حقوق دادرسی اداری

  ۱.متون حقوقی
  ۲.متون فقه
  ۳.حقوق بین الملل عمومی
  ۴.حقوق اداری
  ۵.حقوق اساسی

 27. حقوق هنری وادبی

  ۱.متون حقوقی
  ۲.حقوق مدنی
  ۳.حقوق تجارت
  ۴.متون فقه

 28. حقوق شرکتهای تجاری

  ۱.متون حقوقی
  ۲.حقوق مدنی (تعهدات)
  ۳.حقوق تجارت
  ۴.متون فقه
  ۵.حقوق بین الملل خصوصی

 29. حقوق پزشکی

  ۱.متون حقوق
  ۲.حقوق تجارت
  ۳.حقوق مدنی
  ۴.آیین دادرسی مدنی
  ۵.متون فقه

 30. حقوق هوایی

  ۱.متون حقوق
  ۲.حقوق تجارت
  ۳.حقوق مدنی
  ۴.آیین دادرسی مدنی
  ۵.متون فقه

 31. فقه وحقوق اقتصادی

  ۱.متون حقوقی
  ۲.حقوق تجارت
  ۳.حقوق مدنی
  ۴.آیین دادرسی مدنی
  ۵.متون فقه

 32. حقوق ارتباطات

  ۱.متون حقوق
  ۲.حقوق بین الملل عمومی
  ۳.حقوق اساسی
  ۴.حقوق مدنی تعهدات
  ۵.حقوق جزاوآیین دادرسب کیفری
  ۵.حقوق ارتباطات

آخرین نوشته ها


ویژگی هایی که ما را از دیگران متمایز می کند

 • لورم ايپسوم يک متن بی مفهوم استاندارد برای پرکردن صفحات وب است .

 • لورم ايپسوم يک متن بی مفهوم استاندارد برای پرکردن صفحات وب است .

 • لورم ايپسوم يک متن بی مفهوم استاندارد برای پرکردن صفحات وب است .

 • لورم ايپسوم يک متن بی مفهوم استاندارد برای پرکردن صفحات وب است .

 • لورم ايپسوم يک متن بی مفهوم استاندارد برای پرکردن صفحات وب است .

 • لورم ايپسوم يک متن بی مفهوم استاندارد برای پرکردن صفحات وب است .

آخرین محصولات

محصول دارای یک تصویر

لورم ايپسوم يک متن کاملا بی مفهوم استاندارد است که طراحان برای پرکردن صفحات وب و خالی نبودن عریضه ، از آن استفاده می کنند و خواهند کرد

80,000 تومان 50,000 تومان

محصول دارای تمام المان ها

لورم ايپسوم يک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.

50,000 تومان 40,000 تومان

محصول بدون تب های اضافی

لورم ايپسوم يک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن ها استفاده می کند

25,000 تومان

محصول دارای یک تصویر – عرض کامل

لورم ايپسوم يک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن ها استفاده می کند

90,000 تومان

محصول با سایدبار سمت چپ

لورم ايپسوم يک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن ها استفاده می کند

35,000 تومان 30,000 تومان